Menu

Foto eko przejdź dalej Foto-Eko Konkursy Weź udział w konkursie fotograficznym

Przyłącz się do nas

1. Kto może zostać uczestnikiem akcji "Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody" realizowanej w ramach projektu "Wybieram.CzystePogorze.pl - eko-sieć w działaniu!"?

Uczestnikami ww. akcji może zostać każdy mieszkaniec lub turysta Pogórza Dynowskiego albo Pogórza Przemyskiego. 

Przede wszystkim do udziału w akcji zapraszamy:

 • klasy z wychowawcą/nauczycielem,
 • młodzież i dorośli w grupach zorganizowanych,
Uwaga: klasy biorące udział w akcji mają pierwszeństwo uczestnictwa w bezpłatnych Ekolekcjach.   


2. Jak się przyłączyć do akcji "Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody" realizowanej w ramach projektu "Wybieram.CzystePogorze.pl - eko-sieć w działaniu!"?

W ramach realizowanego projektu "Wybieram.CzystePogorze.pl - eko-sieć w działaniu" planujemy uprzątnięcie przynajmniej 7 wspólnie wybranych z Państwem miejsc.
 
Miejsce do posprzątania może zgłosić każdy kto:
 • dysponuje grupą wolontariuszy gotowych do zaangażowania swojego czasu (od 5 do 8 godzin) w ciągu wspólnie wybranego jednego dnia (w okresie od 1 października do 30 listopada 2013 r.)
 • zna lub znalazł zaniedbane miejsce w swojej okolicy.
 
Wybranym grupom oferujemy:
 • biodegradowalne worki i rękawiczki,
 • pomoc w zorganizowaniu wywozu zebranych śmieci wraz z dofinansowaniem (500,00 PLN) ich wywozu,
 • koszulki - tylko dla wybranych siedmiu zespołów (dwunastosobowych), 
 • mini-warsztaty edukacyjne w terenie.
Zgłoszenia grup i miejsc należy przesyłać w systemie ciągłym na adres mailowy: wolontariat@czystepogorze.pl

W zgłoszeniu należy podać:
 • nazwę organizatora (szkoły),
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za koordynację działań (zwykle nauczyciela),  
 • opisać grupę wolontariuszy (liczebność, wiek, dotychczasowe doświadczenie w podobnych działaniach),
 • zaproponować miejsce do posprzątania (gmina, miejscowość, opis dokładnej lokalizacji miejsca, powierzchnia terenu do posprzątania, opis rodzajów śmieci)
 • koniecznie dołączyć fotografie zaśmieconego miejsca.
Uwaga: Każde zaśmiecone miejsce będzie można również (już niebawem) zgłosić do serwisu: DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo miejsca z gminy, które podjęły współpracę strategiczną.
Wybór grup dokonywany jest w każdym tygodniu.
Informacja o wyborze zostanie na bieżąco opublikowana na www.Wybieram.CzystePogorze.pl
 

3. O czym należy pamiętać przy wyborze miejsca do posprzątania?

Wybór miejsca do posprzątania jest niezwykle istotny. Przede wszystkim miejsce musi być bezpieczne dla wolontariuszy, a jego dostępność musi być adekwatna do wieku i umiejętności osób sprzątających. 

Przez bezpieczeny dobór miejsca rozumiemy:

 • odpowiedzialny wybór miejsc do posprzątania, tj. bez odpadów niebezpiecznych (np. leki, opakowania po środkach ochrony roślin, baterie lub akumulatory, odpady z ubojni, itp.)
 • dobór miejsc poza pasami drogowymi,
 • ustaleniu właściciela nieruchomości na terenie, której planowana jest akcja sprzątania. Warto sprawdzić czy właścicielem działki jest gmina, Skarb Państwa, Nadleśnictwo czy osoba fizyczna.

Uwaga: zastrzegamy sobie możliwość (po uzgodnieniach z Państwem, odpowiednim Urzędem gminy i Eko-Animatorem) zaproponowanie do posprzątania innego miejsca na terenie tej samej gminy.


Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów